Forside

Rynkebjerg 7  -  Ørslev  -  4760 Vordingborg  -  tlf. 52 11 47 60  - info@egnshuset.dk

Velkommen til Ørslev Egnshus

- Et samlingssted i flotte rammer til glæde for alle


COVID-19 Opdatering


Egnshuset kan igen benyttes


Vigtige Datoer:

 • 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs (vedtaget)
 • 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs (forventet)
 • 11. juni hæves det til 100 indendørs (forventet) - og fra denne dato afskaffes forsamlingsloft udendørs
 • 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt (forventet)


Retningslinjer for pladskrav:

 • 2 m2 ved stillesiddende aktivitet 
 • 4 m2 ved stående aktivitet


 • Store Sal er 153 m2
 • Foyeren er 25 m2
 • Mellem Sal er 56 m2
 • Lille Sal er 37 m2
  Private lejere af Egnshuset kan, med lejedato indtil 11. juni 2021 , vælge at aflyse og få depositum retur. 14 dages reglen for aflysning (se kontrakt) er suspenderet i denne periode. Private lejere kan også vælge at flytte dato i samarbejde med den bookingansvarlige.


  Nyheder og arrangementer

  UDSOLGT

  Arrangementet er flyttet

  til d. 28/5-2021


  Indkaldelse til Generalforsamling 2021  skrevet 05/05-2021

  Der indkaldes hermed til generalforsamling i Ørslev Egnshus

  Tirsdag d. 25. Maj 2021, kl. 19.00-21.00 i Ørslev Egnshus.

  forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Disse forslag kan sendes på mail til formand@egnshuset.dk


  Dagsorden:
  1. Valg af referent, dirigent og evt. stemmetællere.
  2. Bestyrelsens årsberetning v/formand, Mette Holm Hansen
  3. Fremlæggelse af godkendt regnskab v/kasserer, Kenneth S. Olsen
  4. Fremlæggelse af pris for udlejningen og medlemskab det kommende år, v/kasserer, Kenneth S. Olsen
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen iht. vedtægter. (5 bestyrelspladser, "alle ønsker genvalg"  + 1 suppleant )
  7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages.)  Vi glæder os til at se dig


  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen