Bestyrelsen

Rynkebjerg 7  -  Ørslev  -  4760 Vordingborg  -  tlf. 52 11 47 60  - info@egnshuset.dk

Bestyrelsen

Formand
Mette Holm Hansen
Tlf.: 22878538
Mail: formand@egnshuset.dk


Næstformand
Sandra Jensen
Tlf.: 22909896
Mail: naestformand@egnshuset.dk


Kasserer
Kenneth S. Olsen
Tlf.: 52302151
Mail: bogholderi@egnshuset.dk


Bookingansvarlig
Anja Brøsen
Tlf.: 52114760
Mail: booking@egnshuset.dk


Web og Facebook

Susanne Berthelsen
Tlf.: 60779894
Mail: susanne.forup@gmail.com

Vicevært
Henrik Sørensen
Tlf.: 23348488
Mail: vicevaert@egnshuset.dk


Sekretær
Gitte Wennicke

tlf.: 25 18 13 81
Mail: sekretaer@egnshuset.dk


Rengøringsansvarlig
Susanne Berthelsen
Tlf.: 60779894
Mail: susanne.forup@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer
Torben Christensen
Jan Hansen


Suppleant

Jacob Ryhl Danielsen