Bestyrelsen

Rynkebjerg 7  -  Ørslev  -  4760 Vordingborg  -  tlf. 52 11 47 60  - info@egnshuset.dk

Bestyrelsen

Formand
Mette Holm Hansen
Tlf: 22878538
Mail: formand@egnshuset.dk


Næstformand/Web
Sandra Jensen
Tlf: 22909896
Mail: naestformand@egnshuset.dk


Kasserer
Kenneth S. Olsen
Tlf: 52302151
Mail: bogholderi@egnshuset.dk


Bookingansvarlig
Anja Brøsen
Tlf: 52114760
Mail: booking@egnshuset.dk

Vicevært
Henrik Sørensen
Tlf: 23348488
Mail: vicevaert@egnshuset.dk


Sekretær/Web og Facebook
Kenneth S. Olsen
Tlf: 52302151
Mail: sekretaer@egnshuset.dk


Rengøringsansvarlig
Susanne Berthelsen
Tlf: 60779894
Mail: susanne.forup@gmail.com


Bestyrelsesmedlemmer
Torben Christensen
Jan Hansen
Francesca Caroli


Supleant

Jacob Ryhl Danielsen